Oplossingen

Next generation supplychain-software

Wilt u meer uit uw business halen, maar geen grootschalig ICT project optuigen? Met de oplossingen van Istia Software is dat helemaal niet nodig. Onze modules zijn naadloos als add-on te koppelen aan uw bestaande WMS, TMS of OMS systemen. Geen ingewikkeld lange technische trajecten en flexibel inzetbaar naar uw wensen.

Samenwerken loont

In samenwerking ligt de kern van Istia Software. Niet alleen werkt onze software perfect samen met bestaande systemen, de kern van onze producten draait eveneens om samenwerken. Het is onze missie om bedrijven, bedrijfsonderdelen en personen op een inventieve manier samen te laten werken.

Een efficiënte keten start met samenwerken. De organisaties die u voorgingen hebben in diverse samenwerkingen geleerd dat hiermee aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden!


Open Structuur

Door de gesloten structuur van bestaande informatie systemen is het vaak niet mogelijk, dan wel heel kostbaar of zelfs onmogelijk, alle actoren in de keten toegang te verschaffen tot de voor hun relevante informatie en werkprocessen. Het ISTIA Cloud Platform zorgt ervoor dat alle betrokken actoren eenvoudig met elkaar in verbinding staan en de gegevensuitwisseling digitaal en gestructureerd verloopt. Tevens kunnen de actoren in de lijn en de keten waar nodig eenvoudig aanpassingen maken.

Veilig

Binnen het Cloud platform bestaat een eenduidig authenticatie- en autorisatie-mechanisme. Dit mechanisme is gebaseerd op een social media structuur. Individuen kunnen bepalen wie wat mag zien, maar die autorisatie kan ook op basis van rollen worden geregeld.

Samenwerking

Het is voor bedrijven nodig om steeds sneller in te spelen op veranderende marktomstandigheden en nieuwe technologische mogelijkheden. Met het ISTIA cloud platform kunt u snel en flexibel de krachten bundelen met andere organisaties wat zal leiden tot lagere kosten, hogere product- en servicekwaliteit, kortere productie/doorlooptijd en een kortere ‘time-to-market’ voor nieuwe producten en diensten. Samenwerken is belangrijker dan ooit.

Mobile

De inzet van apps in de keten worden steeds belangrijker, het stelt ons in staat om op persoonlijke wijze informatie te delen en de communicatie beter te organiseren. Voor iedere module op het ISTIA cloud platform zijn apps beschikbaar.

Integratie

Data is koppelbaar cq. uitwisselbaar met Enterprise software. Op het ISTIA Cloud platform is een breed scala aan web services beschikbaar voor de realtime uitwisseling van gegevens.

SaaS oplossing

Alle softwaremodules zijn beschikbaar op abonnementsbasis tegen vaste maandbedragen. Dit zorgt ervoor dat uw kosten variabel en aanpasbaar zijn met groei of teruggang van uw business. Nooit meer te veel of te weinig gebruikerslicenties.


Meer efficiëntie en minder foutkans

Uw efficiëntie en die van uw logistieke partners wordt direct verhoogd door de inzichten die onze cloudoplossingen en apps u altijd en overal bieden. Niet alleen doordat u meer grip en controle heeft over uw bedrijfsprocessen ook wordt de kans op missers direct gereduceerd. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op zodat we de mogelijkheden samen kunnen bespreken.