Crossdocking

Crossdocking stelt bedrijven in staat om sneller goederen te kunnen leveren terwijl ze besparen op logistieke kosten en opslagkosten. In een zeer competitief logistiek landschap is crossdocking onontbeerlijk om succesvol te zijn. Het WMS van Istia biedt u die mogelijkheid. 

Wat is crossdocking? 

Crossdocking is een logistieke werkmethode waarbij inkomende materialen vanuit de vrachtwagen rechtstreeks worden gelost en geladen in een uitgaand voertuig, met weinig tot geen tussenopslag. Dit kan gebeuren om van transportmiddel te veranderen, om materiaal voor verschillende bestemmingen te sorteren, of om materiaal van verschillende herkomst samen te voegen in transportmiddelen (of containers) met dezelfde of soortgelijke bestemmingen. Crossdocking kent zijn oorsprong in de jaren ’30 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. Winkelketen Wal-Mart introduceerde het crossdocking concept in de jaren ’80 in de detailhandel. 

Crossdocking en WMS 

Crossdocking is een logistieke werkmethode waarbij inkomende materialen vanuit de vrachtwagen rechtstreeks worden gelost en geladen in een uitgaand voertuig, met weinig tot geen tussenopslag. Dit kan gebeuren om van transportmiddel te veranderen, om materiaal voor verschillende bestemmingen te sorteren, of om materiaal van verschillende herkomst samen te voegen in transportmiddelen (of containers) met dezelfde of soortgelijke bestemmingen. Crossdocking kent zijn oorsprong in de jaren ’30 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. Winkelketen Wal-Mart introduceerde het crossdocking concept in de jaren ’80 in de detailhandel. 

Voordelen crossdocking 

Minder kosten

Kortere wachttijd

Minder ruimte nodig

Zes aandachtspunten voor crossdocking

Keuze leverancier

Door de snelheid van crossdocking is er minder tijd voor controle, waardoor vertrouwen des te belangrijker wordt. 

Optimaliseer dockingruimte

Met een efficiënt ingerichte crossdocking-ruimte beperk je verplaatsingen en kun je dus tijdwinst boeken. 

Timing is alles

Als het om crossdocking is het nakomen van afspraken cruciaal. Als een product niet op het afgesproken moment op de afgesproken plaats aanwezig is resulteert dat in vertragingen. 

Communicatie

De doorlooptijd bij crossdocking is kort. Het is belangrijk schakels in de keten te allen tijde up-to-date te houden over bijvoorbeeld de aankomsttijd. Een goede IT-oplossing is cruciaal om de informatieoverdracht snel en betrouwbaar te laten verlopen.  

Teamwork

De personen die verantwoordelijk zijn voor het crossdocken moeten goed op elkaar ingespeeld zijn. Een verhoogd gevoel van teamwork alsmede een scherpe supervisor zijn cruciale zaken. 

Clean werken

Om het proces van crossdocking vlot te laten verlopen is een schone ruimte belangrijk. Zorg dat er geen rommel aanwezig is die een snelle overgang letterlijk in de weg staat. 

Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Vraag een demo aan!