Bij on-demand warehousing wordt warenhuiscapaciteit op een pay-per-use-basis benut. Op platforms als Uber en AirBnB gebeurt iets soortgelijks; deelnemers ontmoeten elkaar en handelen met elkaar op een online platform. On-demand warehousing bestaat al langer in de Verenigde Staten maar is nu ook in opkomst in Europa. Met deze logistieke dienstverlening kan men op een flexibele manier over afroep beschikkenU betaalt alleen voor wat u gebruikt in plaats – het belang van het bezitten van distributiecentra of het aangaan van langetermijncontracten met logistiek dienstverleners (3PL) neemt drastisch af. 

Voordelen van on-demand warehousing  

Net zo als bij Uber of AirBnB wordt bij on-demand warehousing het zoeken, vergelijken, offertes aanvragen, contracten sluiten en het bieden van visibility volledig via een online platform gefaciliteerd. Het kan uiteindelijk een integraal onderdeel uit gaan maken van de warehousing-strategie van een bedrijf, of tijdelijk de bestaande strategie aanvullen. In beide gevallen kan een bedrijf zich snel aanpassen aan de onvoorspelbaarheid van de klantvraag. 

Deze manier van werken is met name interessant voor bedrijven die met seizoensgebonden patronen te maken hebben, of organisaties waar de vraag onzeker is en men niet wil voor-investeren in warehouse-capaciteit en mensen. Ook voor de e-commerce spelers waar de doorlooptijden onder druk staan kunt u met on-demand warehousing de voorraden dichter bij de klant gaan plaatsen om vervolgens met innovatieve last-mile distributeurs same-day leveringen tegen next-day kosten te faciliteren. 

Onder druk door e-commerce 

Door de toenemende groei, veelal aangejaagd door e-commerce, neemt de druk op de warehousing-strategie en de supply chain aanzienlijk toe. Zendingen worden fijnmaziger, waardoor er steeds meer waste weggesneden moet worden uit het logistiek proces om voldoende winstgevend te zijn en de benodigde investeringen voor innovatie te bekostigen. 

Vandaag de dag gebruiken veel retailers hun magazijn om winkels te kunnen bevoorraden. Een retailer zou vandaag de dag ook gebruik kunnen maken van Stockspots.eu, dat een netwerk biedt met ruim 600 warehouse-locaties. Hoewel warehousing slechts 16% van de totale logistieke kosten omvat, blijkt uit cijfers van de monitor logistiek en goederenvervoer dat op een totaal van 57 miljard aan logistieke kosten een aanzienlijk effect heeft op de transportkosten. Een netwerk waarbij voorraden beter gepositioneerd worden ten aanzien van het uiteindelijke afzetgebied vermindert de outbound transportkosten. Ook rekent u zo af met onnodig transport door eerst naar een centraal distributiecentrum te rijden.  

Next-day? Liever same-day 

Met de aanhoudende groei van e-commerce zendingen en de veranderende verwachtingen van consumenten beginnen traditionele warehousing-modellen te kort te schieten. Er worden over het algemeen steeds meer kleinere hoeveelheden verzonden worden naar individuele klanten. Levertijden zijn hier cruciaal. De klant verwacht steeds vaker dat producten same-day of uiterlijk next-day geleverd kunnen worden. Verder is de verwachting dat deze ontwikkelingen en groei van e-commerce volume de komende jaren alleen maar verder toeneemt. Deze factoren alsmede Brexit zorgen ervoor dat er fundamentele veranderingen doorgevoerd moeten worden in het supply chain denken en de voorraadstrategie. 

Over het algemeen neemt de vraag naar opslag toe, evenals de behoefte aan meer flexibiliteit en efficiency met betrekking tot opslag en de distributiestrategie. Volgens recente publicaties van JLL zijn er daarom in 2017 in Nederland veel nieuwe distributiecentra bijgebouwd. Een overcapaciteit dreigt en de vraag is of deze grote DC’s wel geschikt zijn voor de toenemende vraag naar meer geografisch spreiding in kleinere hoeveelheden. 

Traditionele warehousing-opties 

Voor retailers zijn er traditiegetrouw een aantal bestaande distributiemogelijkheden. 

  • Drop-ship – een retailer met eigen productie verzendt bestellingen rechtstreeks van de productiefaciliteit naar de klant. 
  • Eigen netwerk – met eigen warehouses is het voor een retailer lastig en bovendien erg kapitaalintensief om op te schalen naar een meer uitgebreide geografische dekking. De gemiddelde afstand naar een klant groter wordt groter, wat leidt tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en beperkte mogelijkheden voor same-day leveringen via opkomende last-mile distributeurs. 
  • Netwerk uitbesteden aan 3PL – biedt meer flexibiliteit dan eigen warehouse locaties, maar nog steeds zit men vast aan langdurige afspraken. Hiermee beperkt een retailer zijn flexibiliteit.  
  • Volledige uitbesteding aan platform – in Nederland levert een bedrijf als Bol.com diensten voor verkoop, opslag en fulfilment van bestellingen. Ondanks dat u als retailer uitgebreid gebruik kunt maken van de kennis en schaal van een dergelijke platform zijn de kosten vaak hoger. Bovendien is het uitbesteden aan een potentiële concurrent voor veel organisaties niet wenselijk. 

Een rol voor on-demand warehousing netwerken 

On-demand warehousing netwerken vormen een oplossing voor veel knelpunten die ontstaan als gevolg van de veranderende vraag in combinatie met bovenstaande traditionele warehousing-opties. Een platform zoals Stockspots biedt de mogelijkheid snel een match te maken met verladers die ruimte zoeken en die ruimte op dat moment beschikbaar hebben. Uit een recente publicatie van Supplychain-magazine blijkt dat deze markt zich aan het opmaken is voor verdere ontwikkeling naar volwassenheid. 

Het is een meer dynamische manier van werken doordat de configuraties van de voorraadstrategie doorlopend kan wijzigen. Op basis van vraagomstandigheden kan magazijnruimte op verschillende locaties voor uiteenlopende volumes worden ingezet. Via het Stockspots-platform kan op gecontroleerde wijze inzicht worden geboden in voorraad, hoeveelheid en opslaglocatie. In- en out-bound zendingen worden eenvoudig aangemaakt via het platform en blijven overzichtelijk.  

De basisgedachte is dat verladers toegang kunnen krijgen tot een groter aanbod van magazijnlocaties met dienstverlening op de momenten dat men dit ook daadwerkelijk nodig heeft. Op pay-per-use basis kunnen zij zo hiervan gebruik maken van kleine en grote volumes voor relatief korte periodes (tot 12 maanden). Hierdoor kunnen logistieke kosten aanzienlijk gereduceerde worden. 

Voordelen voor warehouse-eigenaren 

Stockspots biedt niet alleen voor verladers, maar ook voor warehouse-eigenaren een aanzienlijke toegevoegde waarde. Nieuwe warehouses zijn zeer kapitaalintensief; bovendien, als de bezetting van een warehouse niet 100% is zijn de kosten voor de ongebruikte ruimte aanzienlijk. 

Zelfs als een warehouse-eigenaar of -exploitant langetermijncontracten heeft met verladers kan deze zijn restcapaciteit actief verwaarden door dit aan te bieden op het Stockspots-platform. Afhankelijk van de kostenstructuur en marktdynamiek kan de warehouse-aanbieder een beter tarief krijgen dan hij nu voor zijn bestaande klanten in rekening brengt. 

Andere voordelen van on-demand warehousing 

On-demand warehousing maakt het mogelijk de risico’s van een sterk fluctuerende vraag beter te spreiden. Zo kan het voorkomen dat de afzet van producten in de ene regio sneller groeit dan in de andere. On-demand warehousing biedt de mogelijkheid je opslagcapaciteit evenredig tijdelijk te vergroten of af te bouwen om die regionale differentiatie te ondervangen. 

Ook kan er per regio een groot verschil zijn in tarieven. Dit kan te maken hebben met lokale economische omstandigheden, de hoeveelheid van het aanbod, of in welke mate een dienstverlener zijn bezetting op korte termijn wil verbeteren. Met on-demand warehousing kunt u altijd een locatie vinden die bij de individuele waarde van een business case of product past. Laagwaardige producten vragen om goedkope opslag terwijl high value goederen meer vragen om de juist randvoorwaarden. Met het on-demand warehousing-netwerk is er altijd een passende oplossing, zonder concessies te doen aan prijs en kwaliteit. 

Naarmate de verlader groeit kunnen eenvoudig nieuwe locaties in heel Europa worden toegevoegd of kan men zelf nieuwe distributiecentra aanschaffen. Bij onvoorspelbaarheden in de supply chain kan eenvoudig worden geschakeld tussen andere routes om te zorgen dat de leveringen gewoon plaats kunnen vinden. On-demand warehousing past zich eenvoudig aan!